Du Lịch Vietnamtourism: Mạng bán tour nhanh nhất tại Việt Nam - Chuyên tổ chức: Du Lịch Thái Lan, Campuchia, Singapore Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông, Hạ Long, Sapa, Nha Trang, Đà lạt, Miền Tây... » Du Lịch Nước Ngoài » Du Lịch Campuchia

Du Lịch Campuchia

Nơi Khởi hành Điểm thăm quan ngày khởi hành Số ngày Đơn giá
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (3*)( Siêu Tiết Kiệm) Thứ 5,7 hàng tuần 4 3,490,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (4*) ( Siêu Tiết Kiệm) Thứ 5,7 hàng tuần 4 3,290,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (4*) ( Siêu Tiết Kiệm) Thứ 5,7 hàng tuần 4 3,890,000
Hồ chí Minh Sihanouk Ville-Bokor-Phnom Penh (3*) ( Siêu Tiết Kiệm) Thứ 5,7 hàng tuần 4 3,690,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (3*)( Siêu Tiết Kiệm) Thứ 5,7 hàng tuần 4 3,490,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (3*)( Siêu Tiết Kiệm) Thứ 5,7 hàng tuần 4 3,490,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (3*) ( Siêu Tiết Kiệm) Thứ 5,7 hàng tuần 4 2,990,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (3*) ( Siêu Tiết Kiệm) Thứ 5,7 hàng tuần 4 2,990,000
Hồ chí Minh Sihanouk Ville-Bokor-Phnom Penh (3*) ( Siêu Tiết Kiệm) Thứ 5,7 hàng tuần 4 3,760,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (3*)( Siêu Tiết Kiệm) Thứ 5,7 hàng tuần 4 3,490,000
Hồ chí Minh Sihanouk Ville-Bokor-Phnom Penh (3*) ( Siêu Tiết Kiệm) Thứ 5,7 hàng tuần 4 3,690,000
Hồ chí Minh Sihanouk Ville-Koh Rong Samloem-Phnom Penh (3*) ( Siêu Tiết Kiệm) Thứ 5,7 hàng tuần 4 3,990,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (4*) ( Siêu Tiết Kiệm) Thứ 5,7 hàng tuần 4 3,890,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (3*)( Siêu Tiết Kiệm) Thứ 5,7 hàng tuần 4 3,490,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (4*) ( Siêu Tiết Kiệm) Thứ 5,7 hàng tuần 4 3,890,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (4*) ( Siêu Tiết Kiệm) Thứ 5,7 hàng tuần 4 3,290,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (3*)(iDEAL – Siêu Tiết Kiệm) Thứ 5,7 hàng tuần 4 2,990,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (3*)( Siêu Tiết Kiệm) Thứ 5,7 hàng tuần 4 3,490,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (4*) ( Siêu Tiết Kiệm) Thứ 5,7 hàng tuần 4 3,890,000
Hồ chí Minh Sihanouk Ville-Bokor-Phnom Penh (3*) ( Siêu Tiết Kiệm) Thứ 5,7 hàng tuần 4 3,690,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (3*)( Siêu Tiết Kiệm) Thứ 5,7 hàng tuần 4 3,490,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (4*) ( Siêu Tiết Kiệm) Thứ 5,7 hàng tuần 4 3,890,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (3*) ( Siêu Tiết Kiệm) Thứ 5,7 hàng tuần 4 3,490,000
Hồ chí Minh Sihanouk Ville-Bokor-Phnom Penh (3*) ( Siêu Tiết Kiệm) Thứ 5,7 hàng tuần 4 3,690,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (4*) ( Siêu Tiết Kiệm) Thứ 5,7 hàng tuần 4 3,890,000
Hồ chí Minh Sihanouk Ville-Koh Rong Samloem-Phnom Penh (3*) ( Siêu Tiết Kiệm) Thứ 5,7 hàng tuần 4 3,990,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (3*)(Siêu Tiết Kiệm) 18/07/2015 04:30 XE DI 4 3,490,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (3*)( Siêu Tiết Kiệm) Thứ 5,7 hàng tuần 4 3,490,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (4*) ( Siêu Tiết Kiệm) Thứ 5,7 hàng tuần 4 3,890,000
Hồ chí Minh Sihanouk Ville-Bokor-Phnom Penh (3*) (Siêu Tiết Kiệm) Thứ 5,7 hàng tuần 4 3,690,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (3*)( Siêu Tiết Kiệm) Thứ 5,7 hàng tuần 4 3,490,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (4*) ( Siêu Tiết Kiệm) Thứ 5,7 hàng tuần 4 3,890,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (3*) Giá trọn gói 2.790.000 đ – Tri ân khách hàng (Siêu tiết kiệm) Thứ 5,7 hàng tuần 4 2,790,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (3*) Giá trọn gói 1.990.000 đ – Tri ân khách hàng (Siêu tiết kiệm) Thứ 5,7 hàng tuần 4 1,990,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (3*) Giá trọn gói 2.790.000 đ – Tri ân khách hàng (Siêu tiết kiệm) Thứ 5,7 hàng tuần 4 2,790,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (3*) Giá trọn gói 1.990.000 đ – Tri ân khách hàng (Siêu tiết kiệm) Thứ 5,7 hàng tuần 4 1,990,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (3*) Giá trọn gói 2.590.000 đ – Tri ân khách hàng (Siêu tiết kiệm) Thứ 5,7 hàng tuần 4 2,590,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (3*) Giá trọn gói 2.790.000 đ – Tri ân khách hàng (Siêu tiết kiệm) Thứ 5,7 hàng tuần 4 2,790,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (3*) Giá trọn gói 2.790.000 đ – Tri ân khách hàng (Siêu tiết kiệm) 25/08/2015 04:30 XE DI 4 2,790,000
Hồ chí Minh Sihanouk Ville-Koh Rong Samloem-Phnom Penh (3*) ( Siêu Tiết Kiệm) 25/08/2015 04:30 XE DI 4 3,990,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (4*) ( Siêu Tiết Kiệm) 25/08/2015 04:30 XE DI 4 3,890,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (3*)( Siêu Tiết Kiệm) 28/08/2015 04:30 XE DI 4 3,490,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (4*) ( Siêu Tiết Kiệm) 28/08/2015 04:30 XE DI 4 3,890,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (4*) ( Siêu Tiết Kiệm) 30/08/2015 04:30 XE DI 4 3,890,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (3*)( Siêu Tiết Kiệm) 30/08/2015 04:30 XE DI 4 3,490,000
Hồ chí Minh Sihanouk Ville-Bokor-Phnom Penh (3*) ( Siêu Tiết Kiệm) 30/08/2015 04:30 XE DI 4 3,690,000
Hồ chí Minh Sihanouk Ville-Koh Rong Samloem-Phnom Penh (3*) ( Siêu Tiết Kiệm) 01/09/2015 04:30 XE DI 4 3,990,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (3*)( Siêu Tiết Kiệm) 01/09/2015 04:30 XE DI 4 3,490,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (4*) ( Siêu Tiết Kiệm) 01/09/2015 04:30 XE DI 4 3,890,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (3*)( Siêu Tiết Kiệm) 04/09/2015 04:30 XE DI 4 3,490,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (4*) ( Siêu Tiết Kiệm) 04/09/2015 04:30 XE DI 4 3,890,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (4*) ( Siêu Tiết Kiệm) 06/09/2015 04:30 XE DI 4 3,890,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (3*)( Siêu Tiết Kiệm) 06/09/2015 04:30 XE DI 4 3,490,000
Hồ chí Minh Sihanouk Ville-Bokor-Phnom Penh (3*) ( Siêu Tiết Kiệm) 06/09/2015 04:30 XE DI 4 3,690,000
Hồ chí Minh Sihanouk Ville-Koh Rong Samloem-Phnom Penh (3*) ( Siêu Tiết Kiệm) 08/09/2015 04:30 XE DI 4 3,990,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (3*)( Siêu Tiết Kiệm) 08/09/2015 04:30 XE DI 4 3,490,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (4*) ( Siêu Tiết Kiệm) 08/09/2015 04:30 XE DI 4 3,890,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (4*) ( Siêu Tiết Kiệm) 11/09/2015 04:30 XE DI 4 3,890,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (3*)( Siêu Tiết Kiệm) 11/09/2015 04:30 XE DI 4 3,490,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (4*) ( Siêu Tiết Kiệm) 13/09/2015 04:30 XE DI 4 3,890,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (3*)( Siêu Tiết Kiệm) 13/09/2015 04:30 XE DI 4 3,490,000
Hồ chí Minh Sihanouk Ville-Bokor-Phnom Penh (3*) ( Siêu Tiết Kiệm) 13/09/2015 04:30 XE DI 4 3,690,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (3*) Giá trọn gói 2.790.000 đ (Siêu tiết kiệm) 15/09/2015 04:30 XE DI 4 2,790,000
Hồ chí Minh Sihanouk Ville-Koh Rong Samloem-Phnom Penh (3*) ( Siêu Tiết Kiệm) 15/09/2015 04:30 XE DI 4 3,990,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (3*) Giá trọn gói 2.790.000 đ (Siêu tiết kiệm) 15/09/2015 04:30 XE DI 4 2,790,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (4*) ( Siêu Tiết Kiệm) 15/09/2015 04:30 XE DI 4 3,890,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (4*) ( Siêu Tiết Kiệm) 18/09/2015 04:30 XE DI 4 3,890,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (3*)( Siêu Tiết Kiệm) 18/09/2015 04:30 XE DI 4 3,490,000
Hồ chí Minh Sihanouk Ville-Bokor-Phnom Penh (3*) ( Siêu Tiết Kiệm) 20/09/2015 04:30 XE DI 4 3,690,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (4*) ( Siêu Tiết Kiệm) 20/09/2015 04:30 XE DI 4 3,890,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (3*)( Siêu Tiết Kiệm) 20/09/2015 04:30 XE DI 4 3,490,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (3*)( Siêu Tiết Kiệm) 22/09/2015 04:30 XE DI 4 3,490,000
Hồ chí Minh Sihanouk Ville-Koh Rong Samloem-Phnom Penh (3*) ( Siêu Tiết Kiệm) 22/09/2015 04:30 XE DI 4 3,990,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (4*) ( Siêu Tiết Kiệm) 22/09/2015 04:30 XE DI 4 3,890,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (4*) ( Siêu Tiết Kiệm) 25/09/2015 04:30 XE DI 4 3,890,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (3*)( Siêu Tiết Kiệm) 25/08/2015 04:30 XE DI 4 3,490,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (3*)( Siêu Tiết Kiệm) 27/09/2015 04:30 XE DI 4 3,490,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (4*) ( Siêu Tiết Kiệm) 27/09/2015 04:30 XE DI 4 3,890,000
Hồ chí Minh Sihanouk Ville-Bokor-Phnom Penh (3*) ( Siêu Tiết Kiệm) 27/09/2015 04:30 XE DI 4 3,690,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (3*)( Siêu Tiết Kiệm) 29/09/2015 04:30 XE DI 4 3,490,000
Hồ chí Minh Siem Riep-Phnom Penh (4*) ( Siêu Tiết Kiệm) 29/08/2015 04:30 XE DI 4 3,890,000
Hồ chí Minh Sihanouk Ville-Koh Rong Samloem-Phnom Penh (3*) ( Siêu Tiết Kiệm) 29/09/2015 04:30 XE DI 4 3,990,000

 

Nơi KH Tuyến điểm Ngày Khởi hành Số ngày Đơn Giá
Hà Nội Siem Riep-Phnom Penh (3*) Bay HCM – Ô tô Thứ 4 hàng tuần, Bay VJ 5 6.800.000
Hà Nội Siem Riep-Phnom Penh (4*) Bay HCM – Ô tô Thứ 4 hàng tuần, Bay VN 5 7.800.000
Hà Nội Siem Riep-Phnom Penh (3*) Bay HCM – Ô tô Thứ 6 hàng tuần, Bay VJ 5 7.100.000
Hà Nội Siem Riep-Phnom Penh (4*) Bay HCM – Ô tô Thứ 6 hàng tuần, Bay VN 5 8.100.000

 

 

PHNOM PENH -SEAM REAP 5n (siêu tiết kiệm)

PHNOM PENH -SEAM REAP 5n (siêu tiết kiệm)

Campuchia là quốc gia được mệnh danh “đất nước chùa tháp” chứa đựng bao điều bí ẩn làm mê đắm nhiều du khách. Nơi ấy, vẻ đẹp nguyên sơ cùng sự hùng vĩ của Angkor, cung điện Hoàng Gia, Bokor in đậm dấu ấn thời gian. Con người Campuchia dung dị, thân thiện và mến khách sẽ khiến ai cũng phải ngưỡng mộ ngành du …

 • Giá: 6,950,000 vnd
 • Thời gian: 5n4d
 • Ngày khởi hành: 1/09/2015
 • Tư vấn online: 0942 13 4848

PHNOM PENH -SEAM REAP 4n (siêu tiết kiệm)

PHNOM PENH -SEAM REAP 4n (siêu tiết kiệm)

Campuchia là quốc gia được mệnh danh “đất nước chùa tháp” chứa đựng bao điều bí ẩn làm mê đắm nhiều du khách. Nơi ấy, vẻ đẹp nguyên sơ cùng sự hùng vĩ của Angkor, cung điện Hoàng Gia, Bokor in đậm dấu ấn thời gian. Con người Campuchia dung dị, thân thiện và mến khách sẽ khiến ai cũng phải ngưỡng mộ ngành du …

 • Giá: 3,690,000 vnd
 • Thời gian: 4n3d
 • Ngày khởi hành: 2/09/2015
 • Tư vấn online: 0945 50 4848

Siem Riep-Phnom Penh (3*)( Siêu Tiết Kiệm)

Siem Riep-Phnom Penh (3*)( Siêu Tiết Kiệm)

Hãy cùng Vietnamtourism khám phá hành trình Siem Reap – Phnom Penh với những điểm tham quan nổi bật như Đền Baphuon kỳ bí, khám phá thành trì huyền thoại Angkor Wat, Angkor Thom, đền Ta Prohm khép mình bí ẩn dưới những cánh rừng già sâu thẳm và Hoàng Cung uy nghi tráng lệ trong kiến trúc Á Đông đằm thắm bên cạnh nét …

 • Giá: 3.290.000vnd
 • Thời gian: 4N
 • Ngày khởi hành: thứ 5 hàng tuần
 • Tư vấn online: 0945 50 4848

Siem Riep-Phnom Penh (4*) ( Siêu Tiết Kiệm)

Siem Riep-Phnom Penh (4*) ( Siêu Tiết Kiệm)

Campuchia là quốc gia được mệnh danh “đất nước chùa tháp” chứa đựng bao điều bí ẩn làm mê đắm nhiều du khách. Nơi ấy, vẻ đẹp nguyên sơ cùng sự hùng vĩ của Angkor, cung điện Hoàng Gia, Bokor in đậm dấu ấn thời gian. Con người Campuchia dung dị, thân thiện và mến khách sẽ khiến ai cũng phải ngưỡng mộ ngành du …

 • Giá: 3.890.000VNĐ
 • Thời gian: 4n3d
 • Ngày khởi hành: thứ 5,7 hàng tuần
 • Tư vấn online: 0945 50 4848

Du Lịch Campuchia (siêu tiết kiệm)

Du Lịch Campuchia (siêu tiết kiệm)

Campuchia là quốc gia được mệnh danh “đất nước chùa tháp” chứa đựng bao điều bí ẩn làm mê đắm nhiều du khách. Nơi ấy, vẻ đẹp nguyên sơ cùng sự hùng vĩ của Angkor, cung điện Hoàng Gia, Bokor in đậm dấu ấn thời gian. Con người Campuchia dung dị, thân thiện và mến khách sẽ khiến ai cũng phải ngưỡng mộ ngành du …

 • Giá: 3,290,000 VNĐ
 • Thời gian: 4 ngày 3 đêm
 • Ngày khởi hành: Thứ 5,7 hàng tuần
 • Tư vấn online: 0945 50 4848

DU LỊCH CAMPUCHIA 4N3Đ THỨ 5 7 HÀNG TUẦN

DU LỊCH CAMPUCHIA 4N3Đ THỨ 5 7 HÀNG TUẦN

Du lịch Campuchia – đất nước của những mái chùa tháp từ lâu đã trở nên quen thuộc trong tâm thức của du khách. Nhưng có đến rồi du khách mới khám phá thêm nhiều điều mới lạ nữa từ vùng đất ngỡ như thân quen này. Chương trình du lịch “Khám phá Angkor huyền bí” mà Công ty Du Lịch HappyTour giới thiệu sẽ đưa du khách xuyên qua những cánh …

 • Giá: 2.950.000
 • Thời gian: 4 ngày 3 đêm
 • Ngày khởi hành: Thứ 5, 7 hàng tuần
 • Tư vấn online: 0945 50 4848

Du Lịch Campuchia trọn gói, Đã đặt tour là khởi hành

Du Lịch Campuchia trọn gói, Đã đặt tour là khởi hành

KHỞI HÀNH TỪ HỒ CHÍ MINH KHỞI HÀNH TỪ HÀ NỘI ĐàĐẶT TOUR LÀ KHỞI HÀNH CHÍNH XÁC 100% ĐĂNG KÝ CÀNG ĐÔNG GIÁ CÀNG RẺ GIÁ CHỈ TỪ: 2.750.000 VNĐ Khởi hành: Theo yêu cầu Thời gian: 4 ngày 3 đêm Khách sạn: 3 sao Phnompenh và 4 sao Sieam Riep Phương tiện: Xe 45 chỗ chất lượng cao Tặng ngay: 10usd chơi tại sòng …

 • Giá: 2.750.000 VNĐ
 • Thời gian: 4 ngày 3 đêm
 • Ngày khởi hành: Theo yêu cầu
 • Tư vấn online: 0945 50 4848

Tour Du lịch Campuchia uy tín nhất, Chương trình hấp dẫn nhất

Tour Du lịch Campuchia uy tín nhất, Chương trình hấp dẫn nhất

KHỞI HÀNH TỪ HỒ CHÍ MINH KHỞI HÀNH TỪ HÀ NỘI GIÁ CHỈ CÓ: 3.150.000 VNĐ Chương trình mới: Hấp dẫn, phong phú, nhiều điểm thăm quanKhởi hành: Thứ 5, 7 hàng tuầnThời gian: 4 ngày 3 đêmKhách sạn: 3 sao Phnompenh và 4 sao Sieam RiepPhương tiện: Xe 45 chỗ chất lượng cao Tặng ngay: 10usd chơi tại sòng bài Naga world GIÁ CHỈ CÓ: …

 • Giá: 7.300.000 VNĐ
 • Thời gian: 4 ngày 4 đêm
 • Ngày khởi hành: Thứ 4, 6 hàng tuần
 • Tư vấn online: 0942 13 4848

Du Lịch Campuchia tết 2015, Tặng 20$, KH từ HN và HCM

Du Lịch Campuchia tết 2015, Tặng 20$, KH từ HN và HCM

KHỞI HÀNH TỪ HỒ CHÍ MINH KHỞI HÀNH TỪ HÀ NỘI GIÁ THỊ TRƯỜNG: 4.500.000 VNĐ/ KHÁCHSIÊU GIẢM GIÁ 20$ CHỈ CÒN: 4.000.000 VNĐ Khởi hành: Mùng 1, 2, 3, 4, 5, 6 tết 2015Thời gian: 4 ngày 3 đêm Khách sạn: 3 sao Phnompenh, Sieam Riep Phương tiện: Xe 45 chỗ chất lượng cao Tặng ngay: 10usd chơi tại sòng bài Naga world Quà …

 • Giá: Từ 4.000.000VNĐ
 • Thời gian: 4 ngày 3 đêm
 • Ngày khởi hành: Mùng 1, 2, 3, 4, 5, 6 tết 2015
 • Tư vấn online: 0942 13 4848

Du Lịch Campuchia giá rẻ, Siêu giảm giá 20%, Khởi hành từ Hà Nội và HCM

Du Lịch Campuchia giá rẻ, Siêu giảm giá 20%, Khởi hành từ Hà Nội và HCM

KHỞI HÀNH TỪ HỒ CHÍ MINH KHỞI HÀNH TỪ HÀ NỘI GIÁ THỊ TRƯỜNG: 3.650.000 VNĐ/ KHÁCHSIÊU GIẢM GIÁ 20% CHỈ CÒN: 2.900.000 VNĐ Khởi hành: Thứ 5, 7 hàng tuần Thời gian: 4 ngày 3 đêm Khách sạn: 3 sao Phnompenh và 4 sao Sieam Riep Phương tiện: Xe 45 chỗ chất lượng cao Tặng ngay: 10usd chơi tại sòng bài Naga world GIÁ …

 • Giá: 2.900.000 VNĐ
 • Thời gian: 4 ngày 3 đêm
 • Ngày khởi hành: Thứ 5, 7 hàng tuần
 • Tư vấn online: 0945 50 4848

TOUR TẾT 2015: campuchia- PHNOM PENH- SIEMRIEP

TOUR TẾT 2015: campuchia- PHNOM PENH- SIEMRIEP

Mùng 1, 2,3,4   4.000.000VNĐ XE Mùng 5, 6, 8   3.900.000VNĐ XE

 • Giá: Từ 3,900,000 VNĐ
 • Thời gian: 4 ngày 3 đêm
 • Ngày khởi hành: M1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Tết
 • Tư vấn online: 0945 50 4848

Du Lịch Campuchia – Đền Angkor, Siêu khuyến mãi chỉ 2,950.000VNĐ

Du Lịch Campuchia – Đền Angkor, Siêu khuyến mãi chỉ 2,950.000VNĐ

Tour Du lịch Campuchia, khám phá đền Angkor wat huyền bí. Ngày khởi hành: Thứ 5 hàng tuần Đơn giá: 2.950.000vnđ/ khách Vẫn còn giản giá theo số lượng

 • Giá: 2.950.000 VNĐ
 • Thời gian: 4 ngày 3 đêm
 • Ngày khởi hành: Thứ 5 hàng tuần
 • Tư vấn online: 0942 13 4848

Du Lịch Campuchia 5N, KH Thứ 4, 6 hàng tuần Từ Hà Nội

Du Lịch Campuchia 5N, KH Thứ 4, 6 hàng tuần Từ Hà Nội

Du Lịch Campuchia 5 ngày 4 đêm từ Hà Nội. Khách sạn 3 sao, 4 sao Khởi hành tháng 5, 6: Giá 8.350.000 VNĐ/ khách

 • Giá: 8.350.000 VNĐ
 • Thời gian: 5 ngày 4 đêm
 • Ngày khởi hành: Thứ 4, 6 hàng tuần
 • Tư vấn online: 0942 13 4848

Du Lịch Campuchia Thứ 5, 7 hàng tuần từ HCM

Du Lịch Campuchia Thứ 5, 7 hàng tuần từ HCM

Du Lịch Campuchia, khởi hành thứ 5, 7 hàng tuần, khách sạn 4 sao Giá 3.630.000vnđ/ khách

 • Giá: 3.630.000 VNĐ
 • Thời gian: 4 ngày 3 đêm
 • Ngày khởi hành: Thứ 5, 7 Hàng tuần
 • Tư vấn online: 0945 50 4848

DU LỊCH CAMPUCHIA THÁNG 4/2013 TỪ HÀ NỘI

DU LỊCH CAMPUCHIA THÁNG 4/2013 TỪ HÀ NỘI

Ngày khởi hành: 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26/4: Giá 8.379.000VNĐ

 • Giá: 8.379.000VNĐ
 • Thời gian: 4 ngày 3 đêm
 • Ngày khởi hành: 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26/4
 • Tư vấn online: 0942 13 4848

Du Lịch Campuchia Tháng 3/2013 Từ HCM

Du Lịch Campuchia Tháng 3/2013 Từ HCM

Với những người đã từng có du lịch Campuchia thì có thể sẽ khá ngạc nhiên với một số sinh hoạt, con người, cũng như tập quán của đất nước Campuchia…

 • Giá: 3.465.000 VNĐ
 • Thời gian: 4 ngày 3 đêm
 • Ngày khởi hành: Thứ 5, 7 Hàng tuần
 • Tư vấn online: 0945 50 4848

Du Lịch Campuchia Tháng 3/2013 Từ Hà Nội

Du Lịch Campuchia Tháng 3/2013 Từ Hà Nội

Campuchia Là một quốc gia nằm trong khu vực Đông Nam Á nên thời điểm thích hợp đi du lịch Campuchia là từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, thời tiết ôn hòa, không quá nóng…

 • Giá: 7.959.000 VNĐ
 • Thời gian: 5 ngày 4 đêm
 • Ngày khởi hành: Thứ 4 hàng tuần
 • Tư vấn online: 0942 13 4848

Du Lịch Campuchia Tết 2015 từ Hà Nội

Du Lịch Campuchia Tết 2015 từ Hà Nội

Du Lịch Campuchia đón lộc đầu năm Tặng: Lì xì may mắn đầu năm Ngày khởi hành Thời gian Phương tiện Khách sạn Đơn Giá Mùng 2 tết 4N3Đ Máy bay + oto 3 sao 589 USD

 • Giá: 589 USD
 • Thời gian: 4 ngày 3 đêm
 • Ngày khởi hành: Mùng 2 tết
 • Tư vấn online: 0942 13 4848

Du Lịch Campuchia Tết 2015 Từ Hà Nội

Du Lịch Campuchia Tết 2015 Từ Hà Nội

Du Lịch Campuchia du xuân đón tết Tặng: Lì xì may mắn đầu năm Ngày khởi hành Thời gian Phương tiện Khách sạn Đơn Giá Mùng 2, 3, 4, 5, 6 tết 5N4Đ Máy bay + oto 3 sao 459 USD

 • Giá: 459 USD
 • Thời gian: 5 ngày 4 đêm
 • Ngày khởi hành: Mùng 2, 3, 4, 5, 6 Tết
 • Tư vấn online: 0942 13 4848

Du Lịch Campuchia Tết Nguyên Đán 2013

Du Lịch Campuchia Tết Nguyên Đán 2013

Du xuân Campuchia đón tết Tặng Lì Xì May mắn đầu năm Thử vận may đầu xuân tại Sòng Bài Nổi tiếng nhất Campuchia Khám phá Đền Angkor huyền bí  

 • Giá: 4.095.000 VNĐ
 • Thời gian: 4 ngày 3 đêm
 • Ngày khởi hành: Mùng 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tết
 • Tư vấn online: 0945 50 4848

Du Lịch Campuchia, Tháng 12 từ HCM

Du Lịch Campuchia, Tháng 12 từ HCM

Angkor huyền thoại – một trong những công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc nhất của thế giới… Đắm mình suy tưởng giữa khung cảnh hoang vu, cổ kính, ngắm những ngọn tháp huyền bí soi bóng trên mặt hồ lộng gió, du khách sẽ như được sống lại ở một thế giới khác, thế giới thần linh, tiên nữ và chiến binh ….rực …

 • Giá: 3.250.000 VNĐ
 • Thời gian: 4 ngày 3 đêm
 • Ngày khởi hành: 6, 13, 20, 27, 30/12
 • Tư vấn online: 0945 50 4848

Du Lịch Campuchia

Du Lịch Campuchia

Du lịch Campuchia – đất nước của những mái chùa tháp từ lâu đã trở nên quen thuộc trong tâm thức của du khách. Nhưng có đến rồi du khách mới khám phá thêm nhiều điều mới lạ nữa từ vùng đất ngỡ như thân quen này. Chương trình du lịch “Khám phá Angkor huyền bí” mà Công ty Du Lịch giới thiệu sẽ đưa du khách xuyên qua những cánh đồng …

 • Giá: 3.190.000 VNĐ
 • Thời gian: 4 ngày 3 đêm
 • Ngày khởi hành: Thứ 5, 7 Hàng tuần
 • Tư vấn online: 0945 50 4848

Du Lịch Campuchia, Siem Riep và PhnomPenh Tháng 11 từ HCM

Du Lịch Campuchia, Siem Riep và PhnomPenh Tháng 11 từ HCM

Du lịch Campuchia – đất nước của những mái chùa tháp từ lâu đã trở nên quen thuộc trong tâm thức của du khách. Nhưng có đến rồi du khách mới khám phá thêm nhiều điều mới lạ nữa từ vùng đất ngỡ như thân quen này. Chương trình du lịch “Khám phá Angkor huyền bí” mà Công ty Du Lịch Vietnamtourism giới thiệu sẽ …

 • Giá: 160 USD
 • Thời gian: 4 ngày 3 đêm
 • Ngày khởi hành: 1, 8, 15, 22, 29/11
 • Tư vấn online: 0945 50 4848

Du lịch Campuchia: Khám phá Đền Angkor Wat 3 ngày 2 đêm

Du lịch Campuchia: Khám phá Đền Angkor Wat 3 ngày 2 đêm

Sáng: Xe và Hướng dẫn viên Công ty du lịch HappyTour đón khách tại điểm hẹn khởi hành đi Cambodia. Ăn sáng tại Trảng Bàng với đặc sản bánh canh nổi tiếng. Qua cửa khẩu Bavet (Mộc Bài) biên giới Việt Nam – Cambodia làm thủ tục nhập cảnh. 9h00: Sau đó tiếp tục men theo quốc lộ 1 qua tỉnh Prey Veng. Đến tỉnh …

 • Giá: 150 USD
 • Thời gian: 3 ngày 2 đêm
 • Ngày khởi hành: Theo yêu cầu
 • Tư vấn online: 0945 50 4848

Du Lịch Campuchia 4 ngày 3 đêm bay thẳng từ Hà Nội

Du Lịch Campuchia 4 ngày 3 đêm bay thẳng từ Hà Nội

12h30 Xe và HDV Công ty du lịch HappyTour đón Quý khách tại điểm hẹn trong nội thành Hà Nội ra sân bay Nội Bài. Quý khách làm thủ tục check in, đáp chuyến bay VN 843 đi Siemriep lúc 15h10. Đến Siem Riep lúc 17h15. Hướng dẫn viên và xe đón Quý khách tại sân bay Siem Riep Campuchia đưa về khách sạn nhận …

 • Giá: 558 USd
 • Thời gian: 4 ngày 3 đêm
 • Ngày khởi hành: Theo yêu cầu
 • Tư vấn online: 0942 13 4848

Du Lịch Campuchia PhnomPenh Siem Riep

Du Lịch Campuchia PhnomPenh Siem Riep

Thưởng thức các món đặc sản Campuchia Tham quan kỳ quan thứ 7 của thế giới Đắm say cùng điệu múa Apsara

 • Giá: 3.250.000 VNĐ
 • Thời gian: 4 ngày 3 đêm
 • Ngày khởi hành: Thứ 5 và Thứ 7 hàng tuần
 • Tư vấn online: 0945 50 4848

Du Lịch Campuchia – Angkor Wat 3 ngày 3 đêm

Du Lịch Campuchia – Angkor Wat 3 ngày 3 đêm

Campuchia– đất nước của những mái chùa tháp từ lâu đã trở nên quen thuộc trong tâm thức của du khách. Nhưng có đến rồi du khách mới khám phá thêm nhiều điều mới lạ nữa từ vùng đất ngỡ như thân quen này. Chương trình du lịch “Khám phá Angkor huyền bí” mà Vietnamtourism giới thiệu sẽ đưa du khách xuyên qua những cánh đồng …

 • Giá: 160 USD
 • Thời gian: 3 ngày 3 đêm
 • Ngày khởi hành: Theo yêu cầu
 • Tư vấn online: 0945 50 4848

Du Lịch Campuchia 4 ngày 3 đêm Từ Sài Gòn

Du Lịch Campuchia 4 ngày 3 đêm Từ Sài Gòn

Campuchia hiện là một trong những quốc gia Đông Nam Á phát triển mạnh về du lịch, hiện nay ngày càng nhiều du khách nước ngoài và Việt Nam đến tham qua Campuchia, thưởng thức ẩm thực, tìm hiểu văn hóa và đặc biệt là những đền đài Khmer nổi tiếng.

 • Giá: 165 USD
 • Thời gian: 4 ngày 3 đêm
 • Ngày khởi hành: Thứ 5, 7 Hàng tuần
 • Tư vấn online: 0945 50 4848

Du Lịch Campuchia

Du Lịch Campuchia

Vương quốc Campuchia là một trong những địa điểm du lịch mới và hẫp dẫn nhất trên thế giới. Sau hơn 25 năm cô lập, Campuchia mở cửa đón khách du lịch vào những năm đầu của thập niên 90 và lượng khách du lịch tăng lên qua từng năm Những điểm du lịch hấp dẫn nhất của Vương quốc Campuchia là đền Angkor Wat …

 • Giá: 6,990,000 vnd
 • Thời gian: 5 ngày 4 đêm
 • Ngày khởi hành: Thứ 4, 6 hàng tuần
 • Tư vấn online: 0942 13 4848

Kinh nghiệm du lịch

Sổ tay du lịch

Tin tức Du Lịch